VCO Logo

VCO is de branche organisatie voor de commerciële omroepen met voor Nederland bestemde commerciële televisieprogramma’s. De vereniging heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden.

Zij doet dit door middel van het bevorderen van overleg tussen de leden en het verrichten van onderzoek naar de technische, maatschappelijke, economische en juridische aspecten van commerciële televisieprogramma’s. Ook treedt VCO in overleg met diverse beleids- en uitvoeringsinstanties op het terrein van de media, neemt deel aan symposia en voert zij rechtsgedingen.

VCO maakt naast andere koepelorganisaties uit de audiovisuele branche zoals de NVPI, NVDO, NVGD, NFC en de NOS deel uit van het bestuur van NICAM. Het NICAM staat voor Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media. Het is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer, een classificatiesysteem dat ouders waarschuwt tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn.

Ook is VCO vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Groeptelevisie. In de STG nemen verder afgevaardigden plaats van binnen en buitenlandse organisaties van auteursrechthebbenden zoals de Eredivisie CV, IFTA, MPA, Publieke Omroep, NVPI, SEKAM en de OTP.

De stichting ziet toe op de uitvoerende activiteiten van VIDEMA, een private rechtenorganisatie die bemiddelt tussen auteursrechthebbenden en vertoners van televisieprogramma's.

leden
bestuur
Voorzitter Sven Sauvé
Vicevoorzitter André Kreuzen
Penningmeester Jeroen van Ingen

themas

contact

agenda